Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 08 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 20:24 05/01/2014  

Kế hoạch của Hiệu trưởng Tuần 2 Năm 2014
(tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014)

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐÔNG

TRƯỜNG THCS THƯỢNG NHẬT

 
   

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 20

(Từ ngày 06/01 đến 11/01/2014)

1.Hoạt động dạy học:

-Thực hiện chương trình học kì II tuần 20 theo TKB mới.

-Các tổ nộp biên bản sơ kết và phiếu xếp loại viên chức, GVCN nộp báo cáo chất lượng cho HT: hạn cuối ngày thứ 2.

-Thống kê chất lượng nghề học kì I: Hoàng-Cao Thảo

-Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ CBVC ngày thứ 4 gồm:

*Đối với giáo viên:

+Sổ điểm chính, sổ chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt lớp

+Sổ hội họp, sổ dự giờ, kế hoạch cá nhân

*Đối với Tổ CM: Biên bản họp, biên bản dự giờ, hồ sơ thanh tra, biên  bản kiểm tra hồ sơ giáo án, kế hoạch tổ và các hồ sơ liên quan khác.

-Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện ngày 11/01/2014 (CM thông báo)

-Các lớp tiến hành họp PHHS sơ kết HK I (GVCN tự bố trí thời gian họp dứt điểm trong tuần 20 - giấy mời và biên bản tại Cô Hương)

2.Hoạt động đoàn thể:

a.Đoàn-Đội:

-Tổng kết thi đua 22/12.

-Chỉ đạo tổng vệ sinh các lớp học (Sáng thứ 5)

b.Công đoàn:

-Triển khai kế hoạch tham gia giải cầu lông cấp huyện.

 3.Công tác lao động:

-Xử lý rác

-Tổng vệ sinh các phòng học: sau tiết 3 sáng thứ 5 (Đề nghị GVCN tham gia và chỉ đạo học sinh lao động: lau chùi bàn ghế, các cửa phòng học, quét mạng nhện...)

4.Hoạt động khác:

-Dự toán kinh phí 2014: Tâm

-GVCN khẩn trương thu và nộp các khoản tiền quy định.

5. Công tác, hội họp:

-Chiều thứ 2 lúc 15g00 BGH làm việc với các nhân viên: thư viện, văn thư-y tế, kế toán, bảo vệ và TPT Đội.

-Chiều thứ 5 sau tiết 3 sơ kết đánh giá chất lượng HK1 mời: BGH, các tổ trưởng, tổ phó CM, GVCN, TPT, thư kí HĐ)

-Chiều thứ 6 lúc 14g00 BGH làm việc với thư viện, mời: Trung, Ngọc, Quý, Hùng

-Trực báo cốt cán theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

     Lê Tịnh

 

Các tin khác